Durabilitat de les sessions i moments del dia

Encara que aquest podria ser un paràmetre variable en relació a l’estat i condicions de cada persona, considerem necessaria la dedicació de 90 minuts a cada sessió, per assolir els efectes desitjats, donant més importància en la manera que es desenvolupa cada sessió en relació a les persones a qui va dirigida.

Cada sessió presentarà lleugeres diferències en l’efecte final en relació en el moment del dia en que es realitza.

Sessions individuals

Estan destinades a aquelles persones que, tot i que el Ioga (dins de la seva aplicació terapèutica) pot ser una alternativa determinant, es troben dins d’ unes circumstàncies en les que es necessita un treball completament específic, amb el qual, en un inici i de manera temporal, ha de permetre situar-les en aquella sessió (de grup) més adequada per elles.

Orientativament

Sessions de matí: tindran efectes més estimulants destacant exercicis tant corporals (Asanas), respiratoris (Pranayama), com també treballs d’interiorització i relaxació, propis per despertar i aixecar el nivell d’energia vital.

Sessions de tarda: tindran efectes més moderats, amb tendència a una major estabilitat energètica. En aquest cas els exercicis tant estimulants com moderadors s’equilibraran perquè els seus efectes siguin els desitjats.

Sessions de nit: aniran destinades preferentment a una major recuperació i relaxació física i mental, independentment del nivell de cada sessió en relació a qui va dirigida. Això no vol dir que no s’utilitzin exercicis actius però en menys proporció.

DILLUNS I DIMECRES

Matí:
9.30 a 11.00

Tarda:
17.30 a 19.00
19.15 a 20.45

Nit:
21.00 a 22.30

DIMARTS I DIJOUS

Matí:
10.00 a 11.30

Tarda:
17.30 a 19.00
19.15 a 20.45

DIVENDRES

Tarda:
19.15 a 20.45